Begeleiding bij Multidimensionale Bewustwording & Ascensie
Spirituele Praktijk Apofyliet
Home Praktijk Ascensie/ Kristalshop Activiteitenagenda Nieuwe updates Meer info
© Willemien Timmer / Spirituele Praktijk Apofyliet 2014
Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer... Nieuwsbrief Egypte Kristallen schedels Kristallen Artikelen en meer informatie Meer...
Apofyliet shop: Egyptian Healing Tools
Hier onder vind je verschillende soorten Ancient Egypian Healingtools: de Cosmic Balancers en Cosmic Activators. Beide een geinspireerde creatie van Spirituele Praktijk Apofyliet die enorme krachten in zich draagt en prachtig en krachtig kan ondersteunen in je persoonlijke Ascensie processen. Cosmic Activators / Awakeners Glashangers gevuld met hoogfrequente materialen, zoals Egyptische witte albast, zand van hoogenergetische Multidimensionale Portalen en Krachtplaatsen, Egyptische essences en krachtig geactiveerde en geïnitieerde kristallen. Cosmic Awakener/activator Egyptische Witte Albast Prijs: € 9,99 Kenmerken: Glazen hanger in bolvorm met zilverkleurig dopje. Gevuld met mini stukjes witte Egyptische albast, die de oer- oude energie draagt van het oude Thebe, het gebied waar het vandaan komt. Werking: Deze witte albast komt uit het Thebaanse gebergte, dat gebied rondom het oude Thebe (huidige Luxor) waar al vele duizenden jaren het grootste gedeelte van de antiek Egyptische beschaving zich gesetteld heeft en welke nu nog een steeds een waar openlucht museum is aan heilige tempels en krachtplaatsen. De frequenties van dit gebied en (uit)gedragen door deze witte albast zijn van een uitermate hoge energetische frequentie en dragen diverse coderingen tot Ontwaken in zich. De witte frequenties van deze albast soort (die relatief veel minder voor komt dan de gele albast) is van een heel zuivere aard en hoge trilling. De oer-frequenties van het gebied stralen makkelijk en vloeiend door deze mini kristalletjes heen en omringen en doordringen je met een krachtig zuiverende frequentie. Deze Activator en Awakener werkt nauw samen ook met de frequenties van Serapis Bey voor zuivering en trillingsverhoging, maar reikt daarnaast aan ieder op zich aansluitende coderingen van uit het Gouden Egyptische Bewustzijn aan. Coderingen of energieën die je helpen dieper te ontwaken in jouw unieke Zijn, vanuit de hoogste Zuiverheid en Integriteit. Cosmic Awakener/activator Sacred Reunion Isis-Osiris Prijs: € 9,99 Kenmerken: Glazen hanger in bolvorm met zilverkleurig dopje. Gevuld met zeer hoogfrequent zand van een Heilige plaats in Egypte, die een krachtig Multidimensionaal portaal is in het hart van Egypte. Werking: de frequenties waarvan dit zand de drager is zijn afkomstig van een uitermate Heilige natuurlijke plaats in het hart van Egypte, welke een krachtig natuurlijk Multidimensionaal Vrouwelijk (Isis) Portaal welke amper tot nooit betreden wordt. De frequenties zijn dermate hoog van dit gebied dat het zichzelf beschermd tegen betreding totdat de juiste Devine Timing daar is. Slechts eenmaal werd ons (Goddelijke) toestemming verleend dit gebied (welke werkelijk voelt als de baarmoeder van Isis zelf) te betreden, en dat was voor een zeer specifieke gebeurtenis, namelijk het doortrekken van de Ascensielijnen van en tot activatie brengen van het Heilig Huwelijk van Isis en Osiris. Dit ten behoeve van het Grote Geheel, waarmee de mogelijkheid tot het binnen gaan treden in je eigen Heilig Huwelijk geactiveerd werd vanuit de Kosmische Velden, in de aardse Ascensielijnen en daarmee  mogelijk gemaakt werd op aarde. Deze Cosmic Activator and Awakener draagt dus de Heilige Coderingen van het Heilig Huwelijk welke jouw Bewustzijn aanzet dieper de versnelling in te gaan om alle dualiteit en polariteit van je eigen Bewustzijn met elkaar in balans te brengen, het innerlijk Heilig Huwelijk in je eigen Zijn binnen te gaan brengen. Diepgaande balancering, opening van diep onbewuste lagen, herstel van littekenvelden in mannelijke en vrouwelijke overkoepelende velden en ultieme diepgang van processen op weg naar Reunion met je eigen I AM worden in gang gezet. Voor ieder zal het zeer persoonlijke eigen initiaties, activaties en healingen aan gaan reiken, die afgestemd zijn op jouw Zielsevolutie en Ascension Plan. Naast het feit dat dit zand drager is van deze krachtige heilige frequenties, schijnt het zand ook mineralogisch gezien bijzonder helend te zijn (geen wonder als het van zo’n hoog energetisch gebied komt). Cosmic Awakener/activator Sacred Waters - Osirion Prijs: € 9,99 Kenmerken: Glazen hanger in bolvorm met zilverkleurig dopje. Gevuld met zeer hoogfrequent zand uit het Osirion welke volledig ondergedompeld en geïnitieerd zijn  geweest in het heilige water van het Osirion (Abydos), het Mannelijk Hartchakra van Egypte en de Heiligste en meest hoog frequente plaats van Egypte. De plek waar de Flower of Life gevonden is! Werking: Het zand in deze hanger komt uit de meest krachtige plek in het Mannelijk Hart van Egypte, uit het Osirion, daar waar de Oorspronkelijke Flower of Life nog altijd te vinden is. Doordat het Heilige water van de Oer Nijl nog altijd door deze tempel heen stroomt en vaak in hoogte wisselt (door natuurlijke waterstand die varieert) is het zand op een natuurlijke manier voor perioden ondergedompeld geweest in het water wat de Heilige Coderingen van deze plek volledig in zich draagt. Deze zeer krachtige frequenties, gewijd aan de Osiris Bewustzijnsvelden brengen een diep initiatie en activatie proces op gang die je dieper en dieper helpt oprijzen in je eigen I AM Bewustzijn. De coderingen van het zand van deze Heilige Krachtplaats als ook de daarmee gemengde watercoderingen van deze plek dragen krachtige mogelijkheden in zich voor cellulaire en DNA activering van je eigen Licht. En dragen derhalve mee aan het werkelijk in embodyment doen ontwaken in 3D van je I Am Bewustzijn. Deze Awakener en Activator kan zeer diepe DNA en cel-healingen binnen brengen in je groei, die alle oude ballast en versluiering die tot in je cellen gecodeerd zit, openen en helen, herstellen in de Oorspronkelijke Blauwdruk van je Zijn. Daarnaast neemt het alle verbindingen mee die jij in alle lagen van je Wezen draagt, en zo ook in je celbewustzijn, dus ook karmische en genetische verbindingen die gezuiverd en geheeld mogen worden in jouw systemen. Eer krachtige Awakener en Activator, die wel een stevige aarding vereist en zeer zeker de bereidheid vraagt om echt tot het uiterste van je eigen Ontwaken te willen gaan! Cosmic Awakener/activator Hathor Healing Prijs: Aanbieding € 4,99 Kenmerken: Glazen hanger in bolvorm met zilverkleurig dopje. Gevuld met zeer hoogfrequent zand van de Hathor Tempel te Dendera, in combinatie met een klein laserwand kristal. Werking: Deze hanger bevat gecombineerde frequenties die de hanger een heel zachte vrouwelijke en toch stevige frequentie meegeven, welke het in jouw Bewustzijn en energie brengt. Het Hathor Bewustzijn vis de frequenties van het zand uit de Hathor tempel brengt je in een diepe afstemming op je eigen Vrouwelijk Zijn waar het de diepte littekens en Zielentrauma’s kan gaan aanpakken om te helen. De frequenties van de Hathors als ook van de mini laserwand bieden een diepe helende werking aan vol verzachting, troost en ondersteuning. Maar reiken daarnaast zeer vreugdevolle, speelse frequenties in alle kleurschakeringen aan. Juist de combinatie van de zandfrequenties met dit laserwand kristal, beide volledig afgestemd op en samenwerkend met het Hathor Bewustzijn brengen je in een diepe connectie met je eigen Hathorkwaliteiten zoals healing, helend vermogen, speelsheid, beweging, zang, dans, creativiteit, Vrouwelijke kwaliteiten en energie, etc. Cosmic Awakener/activator Grounding Prijs: Aanbieding € 4,99 Kenmerken: Glazen hanger in bolvorm met zilverkleurig dopje. Gevuld met zeer hoogfrequente hematietkristallen die diverse activatie en initiatie reizen mee hebben gewerkt op diverse Heilige plaatsen in Egypte, en hebben bijgedragen aan het verankeren en activeren van een Multidimensionale instroom van Goddelijk Licht in aarding. (Helpt je dieper en dieper in embodyment te komen!) Werking: deze Awakener en Activator reikt je een diepgewortelde ankering en aarding aan, welke noodzakelijk is om steeds hogere frequenties van je Zijn te openen, verkennen, her-inneren en te integreren. Juist doordat deze kristalletjes actief hebben bijgedragen en samengewerkt tijdens diverse activaties van Heilige plaatsen en Ascensielijnen, bieden zij daarvoor een extra krachtige ondersteuning. Omdat ze naast de aardende energie ook de sterk openende, verheffende energieën van de Krachtplaatsen in zich opgenomen hebben. Hiermee krijg je een prachtige gebalanceerde frequentie van hemel en aarde verbinding in gelijkwaardigheid. Want daar waar jij je Zijn dieper kunt ankeren, daar kun je gelijkwaardig je Bewustzijn ook verder/hoger openen. Krachtige ondersteuning in deze tijd om in het centrum van je Kracht en uitlijning te gaan/blijven staan. Op aanvraag ook mogelijk met andere zand-frequenties van de Cosmic Balancers !!! (zie hier onder voor de mogelijkheden en verschillende zand-frequenties!) Egyptian Cosmic balancers: Hangers met zand van oude Ingewijde en Heilige plaatsen. De combinatie van hoge energie van de betreffende plaats, in combinatie met het zand, wat hiervan de drager is, vindt een krachtige uitlijning in je energie plaats. Die bijzonder bekrachtigend en helend werkt en je groei versterkt. Hemel en aarde vloeien moeiteloos samen in deze energie, en ondersteunen je eigen energie, kracht, groei en ontwikkeling om in perfecte hemel en aarde balans te komen, met een geopend Bewustzijn. Tegelijkertijd worden Goddelijk Kracht en Aarde Energie ingebracht in je energiesysteem! In afstemming op deze Cosmic Balancer kun je moeiteloos de energie van de betreffende Heilige Plek ´ophalen´ of hier in meditatie of astraal naar toe reizen. Hierdoor kun je mogelijk Her-inneringen van de Ziel weer blootleggen die van belang zijn voor de groei van de Ziel in het hier en nu. Ook ontmoetingen met ‘Goden en Godinnen’ van het Oude Land zijn geen uitzondering.Mogelijk ook kun je in deze energie oude inwijdingen voor de Nieuwe Tijd ervaren door de Meesters van het Land van de Zon. De Cosmic balancers bevatten het zand en de energie van verschillende Heilige Krachtplaatsen in Egypte en dragen heel hoge frequenties. Omdat ik precies invoel van welke plek ik het zand mee mag nemen, zijn het de hoogste en zuiverste frequenties van die plek die hierin mee genomen mogen worden. Dit gebeurd altijd ook na specifieke belangrijke activaties of initiaties binnen de tempels of Krachtplaatsen en gaat in overeenstemming van het Hoogste Goed. Geen vervuiling (in energie) dus van toerisme of andere onzuiverheden. De Cosmic Balancers brengen je zo meer in contact met die hogere frequenties van die plek, die veelal sleutels bevatten voor je eigen groei en bewustwording. ongeacht of je de energie van die plaats herkend vanuit voorgaande levens. De frequenties zijn universeel en dragen universele sleutels tot healing en her-innering van je Zielsfrequenties. Deze kunnen geopend worden door met de balancers te werken, mediteren of ze bij je te dragen. De balancers zijn tevens geïnitieerd middels verschillende Meesters van het Oude Land, Universele grote Wezens die bekend zijn vanuit de mythologie als Goden en Godinnen. Doordat de inhoud van de balancer zand is, wordt het geheel van Kosmische energieën ook direct terug begeleid naar je eigen aarding en 3-dimensionale bewustzijn (je fysieke lijf dus en je aardse ikje). Dat maakt het een prachtig hulpmiddel of 'gereedschap om hoge Kosmische energieën ook te aarden en in te zetten in het hier en nu. De balancer-hanger is van glas en glas heeft de eigenschap de frequenties in zich op te nemen en te geleiden en versterkt uit te stralen. In de praktijk brengen de balancers een enorme kracht voort en healing. Maar ieder ervaart ze op een eigen manier, passend bij wie je bent vanuit Zielsperspectief en wat aan de orde is in jouw processen. De een ervaart dat er heel veel open gaat, een ander dat hij/zij werkelijk op aarde lijkt te landen. dat is heel persoonlijk. Het zand in deze buisjes is extra geopend en geactiveerd, en verbonden met de Meesters van het Oude Land van de Zon, wat de werking vele malen versterkt! Artikel code: Ascension Diamond Cosmic Balancer 001 Prijs: € 15,55 Aantal: voldoende voorraad Leverbaar in: geel, groen, blauw, roze, violet en transparant/wit. Geef bij bestelling je voorkeur aan! Afmetingen: ongeveer 2 cm lang Kenmerken: Glazen hanger met zilveren hangoog in de vorm van een diamant met Egyptisch tempelzand naar keuze. Voor persoonlijke ondersteuning, bekrachtiging en healing van de krachtplaatsen van Egypte. Zie verder bovenstaande tekst. Glas is een krachtige geleider die de frequenties overneemt en versterkt uitstraalt. Voor de specifieke frequenties en ondersteuning van de diverse Heilige Plaatsen zie hier onder: Artikel code: Cosmic Balancer Thot Hill 001 Helaas niet meer leverbaar! Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig van Thot Hill in het Thebaanse gebergte. Drager van de Kosmische energieën van deze Heilige Plaats. Zeer zuiver van kwaliteit en trilling, omdat dit gebied zeer weinig bezocht is. Zand is afkomstig van het een na hoogste plateau aan de top van Thot Hill!  Sterk verbonden met de energie en het Bewustzijn van Thoth. Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer: De energie van Thot Hill draagt hoge Kosmische Trillingen die het kruinchakra verder openen voor het eigen Goddelijk Bewustzijn. Het kan hierbij een gevoel geven alsof je kruin opgerekt wordt om een steeds hogere uitlijning in je energie toe te laten. Het opent hiermee Poorten binnen je eigen groei om meer en meer je eigen Goddelijk Bewustzijn aan het hier en nu te koppelen en te integreren. Door de enorme uitlijnende Kracht van de aarde van deze plaats, wordt heel deze Kosmische Energie en bijbehorende Lichtcoderingen, doorgetrokken t/m in je basischakra. Hierdoor ontstaat een krachtige hemel-aarde uitlijning, met je eigen Goddelijk Bewustzijn, die zowel in kruin als basischakra verankerd wordt. Helpt je in je Goddelijke Kracht, Wijsheid en Kennis te staan, en dit diep in de Aardse Blauwdruk te verankeren. Brengt diepgaande verbindingen met de Kosmische Wijsheid, Kracht en Kennis van Thoth. Artikel code: Cosmic Balancer Karnak Tempel 002 Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig uit de Tempel van Amon in het Karnak Tempel Complex te Luxor. Drager van de Kosmische energieën van deze Heilige Plaats. Sterk verbonden met Amon, Amon Ra en Aton. (Solaire of Zonnekrachten dus!) Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer: De energie van Karnak omvat verscheidene energieën opdat dit enorme tempel complex aparte kapellen en tempels kent die gewijd zijn aan verschillende Goden en Godinnen en tegelijkertijd in verschillende periodes zijn gebouwd. Dat betekend dat deze energie een omvattend geheel in zich draagt en hierdoor makkelijk uit verschillende energieën geput kan worden, afgestemd op wat het juiste bij jou past op dat moment of waar je Bewustzijn behoefte aan heeft voor verdere groei. Energieën gericht op de Zonne Goden zijn sterk (‘overheersend’ ) aanwezig en versterken hiermee dan ook je eigen Kracht en Bewustzijn maar ondersteunen ook in het ‘ophalen’ van Her-inneringen van de Ziel aan tempel levens en of  inwijdingen. Maar daarnaast kun je ook Godinnen energieen oppikken uit deze balancer, bijv. van Isis, Sechmet of Hatsjepsut.Deze balancer verbind namelijk ook mannelijke-vrouwelijke en Goden en Godinnen Kracht in je Bewustzijn. Artikel code: Cosmic Balancer Luxor Tempel 003 Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig uit de Luxor Tempel te Luxor. Drager van de Kosmische energieen van deze Heilige Plaats. Sterk verbonden met Serapis Bey (een van zijn incarnaties was Toetmosis) Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer: De energie van de Luxor Tempel, die ook de energieen van alle chakra’s in zich draagt, werkt bijzonder zuiverend en openen op je hele chakra systeem. Alle chakra’s worden met elkaar uitgelijnd en verbonden. Dit brengt meer algehele balans, maarook meer her-inneringen van de Ziel naar de oppervlakte. Ook hieruit zul je mogen putten om je groei te versnellen en bekrachtigen, maar zal ook nuttige tools of technieken mogelijk (opnieuw) aan kunnen reiken voor je verdere groei. Bijzonder krachtige Balancer, die je ook direct verbind met de Etherische Luxor Tempel, het domein van Serapis Bey, wat zich ook op deze plek bevind (zij het in andere dimensies). Op deze hoog ingewijde plek kun je putten uit Kosmisch Onderwijs, Reinigings rituelen en initiaties van de Ziel door de Grote Meesters van het Land van de Zon Artikel code: Cosmic Balancer Medinet Habu 004 Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig van Medinet Habu Tempel op de West Bank, ter hoogte van Luxor. Drager van de Kosmische energieen van deze Heilige Plaats. Sterk verbonden met diverse Meesters van het Oude Land van de Zon. Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer: Ook de energie van Medinet Habu omvat verschillende energieën, Goden en Godinnen en verschillende tijdsperiodes. Ook dit geeft een gevarieerd aanbod aan energieen om op af te stemmen en of om uit te putten. Verscheidene ervaringen, Ziels her- inneringen en energieen kunnen op verschillende momenten naar de voorgrond treden en of je uitnodigen tot initiaties in deze tempel complexen. Verscheidene Goden en Godinnen kunnen hun extra Bescherming en Kracht in je leven brengen. Ook initiaties of reinigingsrituelen zijn aan de orde van de dag in deze energie en zullen zeer zeker krachtig je groei in het hier en nu mogen ondersteunen met een krachtige balans, opening van je Bewustzijn en zuivering. Maar zal ook zeer zeker je Lichttrilling krachtig omhoog brengen! Artikel code: Cosmic Balancer Deir al Shelwit 005 Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig van Deir al Shelwit, een kleine tempel in de woestijn van de West Bank, omgeving Luxor. Drager van de Kosmische energieen van deze Heilige Plaats. Sterk verbonden met Isis. Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer: Deze balancer werkt sterk in op je tweede chakra gebied en heelt al-oude Zielenpijnen in dit gebied. Het werkt sterk zuiverend en lijnt je emotionele lichaam weer helemaal uit met je Goddelijke Oorsprong. Bijzonder helend en versterkt enorm de groei van je tweede chakra aspecten. Heelt oud verdriet, onwetendheid, onbewustzijn, verdrongen (Zielen) ervaringen. Brengt je diep met je eigen innerlijk in contact om deze opnieuw uit te lijnen, zonder karmische belastingen van eeuwen. Zeer bijzondere en krachtige healer die af en toe wel wat traantjes (van healing en of ontroering) kan laten rollen. Artikel code: Cosmic Balancer Valley of Queens 006 Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig van de Valley of Queens, de relatief weinig bezochte vallei met tombes van de koninginnen, met vele hoogfrequente vrouwelijke energieën. (West Bank, omgeving Luxor). Drager van de Kosmische energieen van deze Heilige Plaats. Sterk verbonden met de energieën van Nefertiti. Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer: Deze balancer werkt sterk op de Goddelijke Vrouwelijke frequenties, zo ook binnen jouw Bewustzijn. Verschillende lagen van gekwetstheden binnen de Vrouwelijke energie mogen helen en transformeren middels deze Balancer, opdat de ware innerlijke schoonheid van onder de kwetsuren tevoorschijn mag gaan komen. Deze balancer plaatst je steeds meer in je eigen Goddelijk Vrouwelijk Potentieel (welke vaak al levens lang is onderdrukt of belemmert) en versterkt daarmee je intuïtie, empatisch vermogen, sensitiviteit en hartkracht. Artikel code: Cosmic Balancer Deir al Medina 007 Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig van de kleine tempel in Deir al Medina, het dorp waar de oude vaklieden woonden die de tombes in de Konings en Koninginne Valleien in het geheim gemaakt hebben. Deze kleine tempel wordt weinig bezocht maar draagt enorm krachtige Vrouwelijke/Godinnen Frequenties en is nog altijd sterk actief. (West Bank, omgeving Luxor). Drager van de Kosmische energieën van deze Heilige Plaats. Sterk verbonden met de energieën van Isis, Ma’at en Hathor. Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer: De frequenties van deze Cosmic Balancer zijn subtiel en toch erg krachtig en ver dragend. Het plaatst je in een diepe innerlijke stilte en afstemming, van waaruit je steeds meer zicht, inzicht en gevoel kunt ontwikkelen in wie jij werkelijk Bent en welke inhoud jouw hart bevat. Deze balancer stimuleert integriteit, de moed om te gaan voor de Hoogste Waarheid van je Spirit, welke aangedragen wordt door je hart. En stimuleert je deze Waarheid vanuit Zuiverheid en integriteit te volgen. Dit biedt enorme ondersteuning op je Pad van groei. Geeft innerlijk stilte, een dieper innerlijk verstaan van je hart en Ziel en biedt krachtige ondersteuning middels de Godinnenkrachten verbonden aan deze tempel en Cosmic Balancer. Artikel code: Cosmic Balancer El Kab 008 Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig van de Hathor & Thoth tempels in El Kab, (zuid Egypte). Zeer weinig bezochte Heilige Tempelplaatsen met zeer sterke en weinig vervuilde Krachtplaatsen. Dit is een van de oudste plaatsen van het Oude Egypte. Domein van Nechbet, Oermoeder energie van de eerste orde vanuit het Antieke Egypte.Drager van de Kosmische energieën van deze Heilige Plaats. Sterk verbonden met de energieën van Nechbet. Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer: De frequenties van deze Cosmic Balancer plaatsen je temidden van je eigen Bewustzijn, dwars door alle lagen heen en helpen je contact te maken met je eigen Oer Bron, je Oorspronkelijk Bewustzijn. Deze balancer helpt je het mannelijk en vrouwelijk principe binnen je Totaal Bewustzijn met elkaar uit te lijnen en te balanceren, en daar te helen waar het nodig is. Opdat je steeds meer je Oorspronkelijk Licht en Bewustzijn kunt gaan her-inneren, ophalen, integreren, belichamen en leven. Vanuit grote oer-oude Wijsheid en een oneindig geopend Hart. Artikel code: Cosmic Balancer Dendera Tempel 009 Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig van de Hathor tempel in Dendera. Krachtige tempel met oer-oude geschiedenis, gewijd aan met name Hathor, maar ook met een kapel voor Isis. De Goddelijke Vrouwelijke krachten zijn hier sterk vertegenwoordigd. De tempel van Hathor is ook het Vrouwelijk Hart chakra van Egypte. Drager van de Kosmische energieën van deze Heilige Plaats.Sterk verbonden met de energieën van Hathor en Isis. Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer: Deze Cosmic Balancer bevat frequenties van het Vrouwelijk Bewustzijns Potentieel welke de Kracht van Liefde, kunst, zang, creativiteit, intuïtie en inspiratie bevatten. Vanuit de Kracht van Liefde worden al deze facetten in je Zijn aangetrilt opdat zij weer meer en meer aan de orde mogen komen in je leven. Dat betekend een enormeverdieping in je hart, meer Thuis komen in je Zijn, en een soepeler energie van stroming om van daaruit verder te groeien, je Pad van groei te bewandelen met Vreugde en Beweging. De frequenties van een nieuwe geboorte in je Zelf, opnieuw geboren worden in je Zijn, vanuit Onvoorwaardelijke Liefde, welke de grootste Draagkracht van je Totale Wezen is. Artikel code: Cosmic Balancer Osirion Tempel te Abydos 010 Kenmerken: Hanger gevuld met zand, afkomstig van het Osirion te Abydos. De oudste tempel van archeologisch Egypte, die tot nu toe ontdekt is. Dit is ook de plaats waar de oer-oude Flower of Life nog steeds te vinden is. Zeer krachtige initiatieplek waar de initiaties en frequenties vanuit oer-oude tijden nog altijd leven en actief zijn. Deze tempel in Abydos vertegenwoordigd tevens het mannelijk hartchakra van Egypte. En is sterk verbonden aan de frequenties van Osiris.Drager van de Kosmische energieën van deze Heilige Plaats. Sterk verbonden met de energieën van Osiris en de Flower of Life vanuit de oorsprong. Specifieke energie/werking van deze Cosmic Balancer: De frequenties van deze Cosmic Balancer gaan zowel erg hoog als zeer diep de frequenties van Kosmos en aarde in. Tijdslijnen vervagen met deze energie, opdat Soul Memories rijkelijk terug kunnen vloeien in je Bewustzijn, via de Poorten van je Hart. Vanuit de frequenties van deze tempel kunnen zich letterlijk Poorten in je Bewustzijn openen naar nieuwe diepten en hoogten in je bewustzijn. ‘Deuren’ die eerder gesloten bleven en waardoor bepaalde her-inneringen niet in je Bewustzijn een plek konden krijgen. Vanuit de frequenties ook van deze Heilige Plek waar zich zowel het ‘Boek der Poorten’ als de Oorspronkelijke Flower of Life bevind, worden al je Bewustzijnslagen met elkaar uitgebalanceerd, uitgelijnd en geopend en zoverre als passend is bij jouw Bewustzijn en groei alles terug gebracht in je Oorspronkelijk Bewustzijn. (Maar uiteraard passend bij wie je Bent in het hier en nu). Dat betekend een enorme stap voorwaarts in groei, Bewustwording, her-innering en de integratie daarvan. Artikel code: Egyptian Cosmic Balancer, set van 9 stuks Prijs: € 49,99 Set van 9 Egyptian Cosmic Balancers voor diepgaande verankering, aarding en hoogstaande uitlijningen: Verkrijgbaar als kleine ‘reis’ set in buisjes waardoor je de Cosmic Balancers makkelijk met je mee neemt en of in de broekzak als ondersteunende energie bij je kunt dragen. Ook te gebruiken voor ‘chakraleggingen’. Deze set biedt een prachtige en krachtige ondersteuning om steeds Hogere frequenties vanuit je eigen Hoger Bewustzijn te helpen aarden, verankeren en belichamen in het hier en nu. Op deze wijze dragen de Cosmic balancers bij aan het integreren van steeds diepergaandere bewustwordingsprocessen, processen van healing en het steeds dieper her-inneren wie wij Werkelijk Zijn en hoe onze Goddelijke aard werkelijk op aarde te leven en uit te dragen. De set Egyptian Cosmic Balancers bestaat uit: Mannelijke frequenties: Abydos: verbindingen met Osirus Luxor tempel: verbindingen met Serapis Bey Karnak Tempel: verbindingen met Amon Ra Ramesseum: verbindingen met Thoth Verbindingsfrequenties mannelijk/vrouwelijk: Sechmet & Ptah tempel Vrouwelijke frequenties: Philae Tempel: verbindingen met Isis Dendera Tempel: verbindingen met Hathor Valley of queens: verbindingen met Nefertiti El Kab: verbindingen met Nechbet          © teksten Willemien Timmer    Bestelinformatie
Egypt tools home Ascensie/kristalshop Bestel